Mária Čírová je slovenská speváčka, klavíristka a skladateľka. Narodila sa 20. novembra 1988 v Trnave v hudobníckej rodine s koreňmi skladateľa Eugena Suchoňa. V roku 1996 a 1999 získala prvenstvo v detskej speváckej súťaži Petra Dvorského Slávik Slovenska. Na klavíri hrá od svojich siedmych rokov. Vyštudovala konzervatórium v Bratislave, v odbore hra na klavíri a hudobná kompozícia.
Medzi najvýraznejšie Máriine skladby patria Búrka, Na dosah, Bez obáv, Chýbaš, Be There, Kto vie, Unikát. Okrem hudby je Mária veľmi aktívna aj v iných oblastiach spoločenského života na Slovensku. Venuje sa charite, v roku 2011 sa stala ambasádorkou UNICEF a vycestovala do Kambodže. Mária Čírová je matkou dvoch detí (Hugo 6r, Zoe 4r), ktoré vychováva spolu so svojím partnerom, hudobným producentom Mariánom Kachútom.
Mária Čírová is a slovak singer, pianist and composer. She was born on November 20, 1988 in the city of Trnava in a family with musical roots dating back to a Slovak composer Eugen Suchoň. In 1996 and 1999 she won a music contest called Slávik Slovenska (The Nightingale of Slovakia) organised by Peter Dvorský. Mária started playing piano when she was seven. She graduated from the Conservatory in Bratislava with the specialisation in piano and music composing.
The top songs composed by Mária include Búrka, Na dosah, Bez obáv, Chýbaš, Be There, Kto vie, Unikát. Besides music Mária plays an active role in other parts of cultural life in Slovakia. She engages in charity projects, in 2011 she became an ambassador for UNICEF and travelled to Cambodia. Mária has two kids (Hugo 6 y.o., Zoe 4 y.o.) and lives with her life partner, music producer Marián Kachút.
Mária Čírová è la cantante, pianista e compositrice slovacca è nata il 20 novembre 1988 a Trnava, in una famiglia di musicisti, che ha le sue radici nel compositore Eugen Suchoň. Nel 1996 e nel 1999 si è classificata primo posto nel concorso canoro per bambini di Peter Dvorský "Slávik Slovenska" (L'usignolo della Slovacchia). Ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di sette anni. Si è diplomata al Conservatorio di Bratislava in pianoforte e composizione musicale.
Ai pezzi più significativi di Mária appartengono Búrka (La tempesta), Na dosah (A portata di mano) Bez obáv, (Senza dubbi) Chýbaš (Manchi), Be There, Kto vie (Chi sa), Unikát (Unico). Oltre alla musica, Mária è molto attiva anche in altri settori della vita sociale in Slovacchia. Si dedica alla beneficenza, nel 2011 è diventata ambasciatrice dell'UNICEF ed è stata in Cambogia. Maria Čírová è madre di due bambini (Hugo e Zoe) che cresce insieme con il suo compagno di vita, il produttore musicale Marian Kachút.

Viac noviniek